Om Sällskapet

Vi är en förening för tidigare medlemmar i Blekingska nationen i Lund, öppen för alla som vill vara med. Föreningen har två huvudsakliga syften: a) att stödja Blekingska nationen och b) att hjälpa medlemmar att hålla kontakten även efter studietiden. Alla medel som vi får in genom medlemsavgifter och arrangemang, går oavkortat till nationen.

Alla medlemmar får årligen en anmodan till nationens bal Höstblotet, samt inbjudningar till våra egna aktiviteter.