Kontakt

Styrelsen Verksamhetsår 2018

Ordförande: Fredrik Welander
VIce Ordförande: Fredrik Strandin
Kassör: Lotta Persson
Notarie: Henrik Persson
Ledamot: Lehman Benson Jr

Suppleant: Martin Johansson
Suppleant: Lotta Schön

För att komma i kontakt med styrelsen: styrelseherulerna@blekingska.se

Bankgiro: 5369-9658
Swish: 123 132 5471