Kallelse till Årsmöte 2017

30 okt

Tid: Den 25 november kl. 14:30(..) Mat och drycker till självkostnadspris kommer att serveras! Anmälan sker HÄR! Plats: Övre Athen, andra våningen, AF-borgen. OBS! Notera Platsen! Förslag till föredragningslista § 1. Mötets öppnande § 2. Fastställande att mötet är stadgeenligt … Read More »